PROIECT EDUCAȚIONAL INTERJUDEȚEAN ”PRIETENA MEA,CARTEA”

20.05.2015 00:34

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN MARAMUREȘ

NR.................../........................................

AVIZAT

INSPECTOR ȘCOLAR ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE

PROF. AMELIA BĂNICĂ

 

 

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ONCEȘTI

NR. 345 / 07.05.2015

DIRECTOR,                                                                                               PROF. COORDONATOR,

PROF.CHINDRIȘ MIRCEA                                                         PROF. GODJA ADINA VERONICA                        

 

 

PROIECT EDUCAȚIONAL INTERJUDEȚEAN

”PRIETENA MEA,CARTEA”           EDIȚIA I, 2014-2015

 

CONCURS INTERJUDEȚEAN DE CREAȚIE LITERAR-ARTISTICĂ ȘI PLASTICĂ

CLASELE I-IV

”PRIETENA MEA,CARTEA”

EDIȚIA I 2014-2015

 

1.     Informații despre aplicant

·        Numele instituției de învățământ aplicante: Școala Gimnazială Oncești, jud. Maramureș

·        Adresa: str. Principală nr. 19

·        Telefon: 0262/348429

·        E-mail: scoalaoncesti@yahoo.com

 

2.     Informații despre proiect

 • Titlul proiectului: ”Prietena mea,cartea”, ediția I, concurs de creație literară și artistico-plastică
 • Domeniul în care se încadrează proiectul: Cultural-artistic

 

3.     Grupul țintă al proiectului

 • Elevii claselor gimnazial ai școlilor participante
 • Cadre didactice: profesori învățământ primar,profesori de limba și literatura română, profesori de limbi străine, profesori de educație plastică, diriginți, consilieri educativi.

 

4.     Secțiuni

·        Secțiunea de creație literară: compuneri, eseuri, prezentări ppt, în limba română și limba engleză

·                     Secțiunea de creații artistico-plastice: desene, colaje, cărți, machete etc.

 

5.     Durata: 6 luni (Noiembrie 2014-Aprilie 2015)

6.     Coordonator proiect: Prof. Godja Adina Veronica. Membrii proiect: prof. Petrovan Mărie - consilier educativ, prof. Perciovici Aniela.

 1. Instituții partenere implicate în proiect: Inspectoratul Școlar Județean Maramureș

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREZENTAREA PROIECTULUI

 

ARGUMENT:  ”Cine are carte, are parte”  (proverb popular)

Cartea a reprezentat, întotdeauna, emblema personalității unui individ, prin intermediul acesteia reăsindu-ne atât în momente de bucurie, cât și în cele de tristețe. În funcție de tematica aleasă, cartea va reflecta taina sufletului, oferindu-ne ”oaza de liniște și libertate” de care avem nevoie fiecare pentru a înfrunta realitatea vieții.

 

SCOPUL PROIECTULUI

Proiectul are ca scop dezvoltarea capacității de exprimare a punctului de vedere și a trăirilor sufletești.

Obiective:

·         Stimularea talentului și creativității;

·         Încurajarea cooperării între elevi;

·         Dezvoltarea capacității de exprimare;

·         Conștientizarea părinților cu privire la importanța parteneriatelor în scopul educării și formării personalității copiilor;

 

GRUP ȚINTĂ: elevii din ciclul gimnazial.

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMENT

 

 1. CONDIȚII DE REDACTARE A LUCRĂRILOR: SECȚIUNEA DE CREAȚII LITERARE

Titlul lucrărilor se va scrie cu majuscule (Times New Roman, 14, Bold, Centrat). La două rânduri sub titlul se va trece numele autorului, numele cadrului didactic coordonator și unitatea școlară de apartenență (Times New Roman, 12, Bold, aliniere Dreapta).

Tehnoredactarea lucrărilor se va face în Microsoft Word, format A4, pe o singură pagină, cu margini egale de 20mm, la 1,5 distanță între rânduri, Font Times New Roman, 12, aliniere a textului Justified, obligatoriu cu semne diacritice.

Mesajul textului trebuie să reflecte interesul elevilor pentru carte, importanța lecturii în formarea personalității fiecăruia. Totodată, elevii au posibilitatea de a crea propriile cărți care să conțină momente marcante din propria viața.

 

 1. CONDIȚII DE REALIZARE A LUCRĂRILOR: SECȚIUNEA DE CREAȚII ARTISTICO-PLASTICE

Sunt admise creații plastice de toate formele, pe orice tip de suport (colaj, cărți realizate din carton și lipite, picturi, desen în culori, prezentări ppt etc), dar să respecte tema propusă.

Pentru identificare, fiecare lucrare va avea în partea de jos, dreapta, o etichetă pe care se va menționa: titlul lucrării, numele și prenumele elevului, școala de apartenență, clasa și numele cadrului didactic îndrumător. Etichetele se vor lipi, iar lucrările se vor pune în folii de protecție.

Fiecare cadru didactic poate participa cu maxim 3 lucrări, indiferent de secțiunea la care se înscrie. Taxa de participare este de 2 lei pentru fiecare lucrare în parte.

 

 1. EXPEDIEREA LUCRĂRILOR

Creațiile literare și artistico-plastice ale elevilor vor fi trimise în plic, prin poștă sau curierat, la adresa: Școala Gimnazială Oncești, str. Principală nr. 19, comuna Oncești, jud. Maramureș, cu mențiunea ”Pentru concursul interjudețean Prietena mea,cartea”.

Lucrările se vor expedia până la data 20 martie 2015 (data poștei).

 

Plicul va conține:

 • fișa de înscriere completată
 • lucrările elevilor
 • acordul de parteneriat completat și ștampilat de către unitatea de învățământ participantă (în 2 exemplare)
 • un plic autoadresat și timbrat corespunzător pentru expedierea diplomelor.

 

 1. JURIZAREA LUCRĂRILOR

Pe data de 10 aprilie 2015, premiile și diplomele se vor acorda de către un juriu specializat, pe secțiuni. Se va acorda Premiul I, II și III pentru fiecare secțiune, dar și diplome de participare.

Cadrele didactice coordonatoare vor primi diplome, adeverințe de coordonator și acord de parteneriat.

Termenul de expediere a diplomelor, adeverințelor și acordurilor de parteneriat: până la data de 5 mai 2015.

Nu se admit contestații. Lucrările nu se returnează, fiind dovada activității și justificarea clasamentului.

Nu se percepe taxa de participare.

 

 1.  REZULTATE AȘTEPTATE
 • Dezvoltarea capacității de creativitate a elevilor;
 • Eficientizarea activităților extracurriculare în fomarea personalității;
 • Valorificarea relației elev-cadru didactic, elev-elev;
 • Diversificarea procesului educativ.

 

 

 

 1. PROMOVAREA ȘI DISEMINAREA PROIECTULUI: Postarea regulamentului concursului pe site-ul www.didactic.ro și distribuirea materialelor de promovare a proiectului.

 

 1. EVALUAREA ACTIVITĂȚII: Realizare de diplome, fotografii, portofoliul proiectului și panoul școlii.

 

 1. INFORMAȚII SUPLIMENTARE: Coordonator proiect, prof. Godja Adina Veronica e-mail: blackeyesadyna@yahoo.com tel: 0262/348429.

         p_aniela@yahoo.com -prof. Perciovici Aniela

         

geo_petrovan@yahoo.com   prof. Petrovan Mărie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE  

Concursul  Interjudetean  ,,Prietena mea,cartea”

Ediţia I, 2014-2015

 

 

NUMELE ŞI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC:

…………………............................................................................................

PROFESIA: …………………………………………………………….....

ŞCOALA……………………………………………….......

JUDEŢUL.....................................................................................................

ADRESA DE E-MAIL..........................................................................................

 

 

NR .

CRT.

NUMELE SI PRENUMELE

ELEVULUI/EI

CLASA

CREAŢIE  LITERARĂ

CREAŢIE  PLASTICĂ

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ONCEȘTI                                                                                               ŞCOALA

Str, Principală, nr. 19                                                                                             ………………………………………………….

Comuna Oncești , jud. Maramureş                                                                Loc……………………………,Jud……………………

Tel: 0262/348429                                                                                             str……………………………………..,nr……………

e-mail: scoalaoncesti@yahoo.com                                                                      Tel………………………/e-mail………………….

Nr…………../……………………………..                                                        Nr………………………/…………………………….

 

ACORD DE PARTENERIAT

Încheiat între

Școala Gimnazială Oncești, Maramureş, reprezentat prin prof. Chindriș Mircea în calitate de director, prof. Adina Veronica Godja - coordonator concurs şi

Şcoala…………………………………………...,loc…………..………….,jud……………….………………………….....……….reprezentată prin…………………………………………………… în calitate de director și ……………………………………………. în calitate de cadru didactic îndrumător la Concursul Interjudeţean ”Prietena mea,cartea”, ediţia I, an şcolar 2014-2015

Participanţii la concurs se obligă:

      1. să participe la activităţile înscrise în concurs;

      2. să trimită şcolii organizatoare lucrările de la evaluare activităţii pentru participarea la concurs;

      3.să respecte termenele prevăzute în concurs.

Şcoala organizatoare se obligă:

      1. să popularizeze în timp util concursul;

      2. să trimită la timp diplomele;

      3. să respecte termenele.

Toţi partenerii în acest concurs se obligă să colaboreze pe toată durata acestuia (noiembrie – decembrie 2014), pentru ca acesta să se desfăşoare conform scopului stabilit.

 

 

INIŢIATOR,                                                                                                                                                          PARTENER,

Școala Gimnazială Oncești, Maramureș                                                                     ………………………. ………………...                                                                                        

Director,                                                                                                                                                                        Director,

Prof. Chindriș Mircea                                                                                                           …………………………………………………

 

Prof. Coordonator,                                                                                                                                              Prof. Coordonator,

Prof. Adina Veronica Godja                                                                                 ……………………………………………………

—————

Înapoi